ENVIRONMENTAL CAMP – KALIKASAN: Kabataang Lider Kaisa ng Kalikasan: Pagpapahalaga sa Kabundukan at Kapaligiran

ENVIRONMENTAL CAMP
KALIKASAN: Kabataang Lider Kaisa ng Kalikasan: Pagpapahalaga sa Kabundukan at Kapaligiran
 Navadwip/Haribol Farm, Silang, Cavite
March 15-16, 2019.